Bitové operátory

Máme k dispozícii viac bitových operátorov, pomocou bitového operátora môžeme nastaviť alebo zistiť konkrétny bit celého čísla.
Bitový posun doľava
par1 << par2

par1 shl par2
Bitový posun doprava
par1 >> par2

par1 shr par2
Bitový súčin
par1 & par2

par1 and par2
Bitový súčet
par1 | par2

par1 or par2
Negácia bit po bite
~ par1

not par1
Bitový exkluzívny súčet
par1 ^ par2

par1 xor par2

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
z = (x >> 2) >> 2
z = 0xf0 | (x | y)
x = 123 ^ 25
y = 5 & 3
y = ~x
z = (x << y) << 2
V iných jazykoch: en hu cz sk