Explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo: CULngInt, QWord, CULng

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C++ | Visual C++ .NET | C#

Príklady

Príklad

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
ulong x=7001234;    // x = 7001234
ulong y = 10250 div 8;  // y = 1281
y = (ulong)(x * y);   // z = 8968580754

CULngInt

Popis

 CULngInt (expr)
Použitá kľúčové slová: culngint

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
FreeBASIC

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 18446744073709551615
Dim x As ulongint=7001234    ' x = 7001234
Dim y As ulongint= 10250 \ 8  ' y = 1281
y = CULngInt((x * y))   ' z = 8968580754

QWord

Popis

 QWord (expr)
Použitá kľúčové slová: qword

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 18446744073709551615;
x:=7001234;    // x = 7001234
y:= 10250 div 8;  // y = 1281
y := QWord((x * y));   // z = 8968580754

CULng

Popis

 CULng (expr)
Použitá kľúčové slová: culng

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 18446744073709551615
Dim x As ulong=7001234    ' x = 7001234
Dim y As ulong= 10250 \ 8  ' y = 1281
y = CULng((x * y))   ' z = 8968580754

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk