32-bitové celé číslo: int, Int32, integer, long, longint

Dátový typ 32bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 32-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -2147483648 do 2147483647.

int

Popis

 int
Použitá kľúčové slová: int
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET | C# | Java | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie 32-bitové celé číslo:
xmin = -2147483648; ymax = 2147483647;
int x= -12345;     // x = -12345
int y = -(15123 div 70);// y = -216
z = (int)(x * y);    // y = 2666520

Int32

Popis

 Int32
Použitá kľúčové slová: int32
Kompatibilné programovacie jazyky:
C#

Príklady

Príklad

Možné požitie 32-bitové celé číslo:
xmin = -2147483648; ymax = 2147483647;
Int32 x= -12345;     // x = -12345
Int32 y = -(15123 div 70);// y = -216
z = (Int32)(x * y);    // y = 2666520

integer

Popis

integer
Použitá kľúčové slová: integer
Kompatibilné programovacie jazyky:
FreeBASIC | Visual Basic .NET | Object Pascal | PHP

Príklady

Object Pascal

Možné požitie 32-bitové celé číslo:
xmin := -2147483648; ymax := 2147483647;
x:= -12345;     // x = -12345
y:= -(15123 div 70);// y = -216
z := integer((x * y));    // y = 2666520

long

Popis

 long
Použitá kľúčové slová: long
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | FreeBASIC | C | C++

Príklady

Basic

Možné požitie 32-bitové celé číslo:
xmin = -2147483648
 ymax = 2147483647
Dim x As long= -12345     ' x = -12345
Dim y As long= -(15123 \ 70)' y = -216
z = CLong((x * y))    ' y = 2666520

longint

Popis

 longint
Použitá kľúčové slová: longint
Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie 32-bitové celé číslo:
xmin := -2147483648; ymax := 2147483647;
x:= -12345;     // x = -12345
y:= -(15123 div 70);// y = -216
z := integer((x * y));    // y = 2666520

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk