C - Bitové operátory

Máme k dispozícii viac bitových operátorov, pomocou bitového operátora môžeme nastaviť alebo zistiť konkrétny bit celého čísla.
Bitový súčin
par1 & par2
Bitový súčet
par1 | par2

C

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
0x01 | 0x02
z = (x >> 2) >> 2
(i & 4)
i << 4
i ^ j
x = ~(32 >>2)
V iných jazykoch: en hu cz sk