Explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo: CByte, CUByte, byte

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C#

Príklady

Príklad

Možné požitie explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 255;
byte x=5;      // x = 5
byte y = 15 % 4;  // y = 3
y = (byte)(x * y); // z = 15

CByte

Popis

 CByte (expr)
Použitá kľúčové slová: cbyte

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 255
Dim x As byte=5      ' x = 5
Dim y As byte= 15 mod 4  ' y = 3
y = CByte((x * y)) ' z = 15

CUByte

Popis

 CUByte (expr)
Použitá kľúčové slová: cubyte

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
FreeBASIC

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 255
Dim x As ubyte=5      ' x = 5
Dim y As ubyte= 15 mod 4  ' y = 3
y = CUByte((x * y)) ' z = 15

byte

Popis

 byte (expr)
Použitá kľúčové slová: byte

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 255;
x:=5;      // x = 5
y:= 15 mod 4;  // y = 3
y := byte((x * y)); // z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk