operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..

Aritmetické

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:

Príklad

8 + 12;    // 20
100 - 2    // 98
5 * 5     // 25
50 / i     // 2.5
70 div 8    // 8
70 % 8     // 6

Logické

Máme k dispozícii tri alebo čtiři logické operácie, to presne koľko to záleží na konkrétny programovací jazyk ktorý používame. pomocou týchto operácií môžeme vyriešiť hocijakou logickou úlohu/podmienku. také logické podmienky sú napríklad spojenie porovnávaní hodnôt podľa určitých pravidiel, testovanie hodnoty. logické operácie sa používajú hlavne pri vykonávaní podmienených príkazu.

Príklad

a && b
a || true
!a

Bitové

Máme k dispozícii viac bitových operátorov, pomocou bitového operátora môžeme nastaviť alebo zistiť konkrétny bit celého čísla.

Príklad

2 << 2   //
2 >> 2   //
0xff & 0x05 // 0x05
0x01 | 0x02 // 0x03
~ 2     //
0x1A ^ 0x1A //

Relačné

Hlavné využitie relačných operátorov je v konaní podmienených príkazov. vďaka týmto môžeme rozhodnúť akým smerom má pokračovať podmienený príkaz, alebo napríklad ešte koľko iterácií má cyklus vykonávať.

Príklad

5 < 3    //  true
x > 3.14   //  
y <= x    //  ...
0xff >= y  //  ...
x == 6    //
y != 25   //

Priradenie


Príklady

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if (i==16)
 {
  continue;
 }
100 - 2
27 div 3
y = 5 & 3
ret = j<i
a && true
V iných jazykoch: en hu cz sk