Bitový posun doľava: <<, shl

Bitový posun vľavo toľkokrát posunie bity vstupného celého čísla do ľava koľko je hodnota druhého vstupu. výstupné bity sa stratí a vstupné bity budú 0. bitový posun vľavo môžeme použiť pre násobenie s mocninou 2. napríklad keď 8 posunieme dvakrát výsledkom bude 32, je to rovnaké akoby sa násobila 8 s dva na druhom čo je 4 a 4 krát 8 je 32.

<<

Popis

par1 << par2
Použitá kľúčové slová: <<

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie Bitový posun doľava:
x = 16 << 2;      // x = 64
y = 0xf << 5;     // y = 480
z = (x << y) << 2;// z = 256

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Bitový posun doľava:
i << 4
0x12AB << j
128 << (j <<(3 + i))

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
2 << 2

shl

Popis

par1 shl par2
Použitá kľúčové slová: shl

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
FreeBASIC | Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie Bitový posun doľava:
x := 16 shl 2;      // x = 64
y := $f shl 5;     // y = 480
z := (x shl y) shl 2;// z = 256

Object Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Bitový posun doľava:
i shl 4
$12AB shl j
128 shl (j shl(3 + i))

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
2 shl 2

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: bitové operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk