Cyklus s podmienkou na začiatku : while, while end while, do while loop, while do, while wend

Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či bola splnena. už pred prvou spustením dôjde k otestovaniu podmienky, použitie tohto cyklu je vynikajúci v situáciách kedy možno že ani raz nebude treba vykonat cyklus.

while

Popis

while (condition) statement
Použitá kľúčové slová: while

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie Cyklus s podmienkou na začiatku :
i=0;
while (i<10) ++i;
x =0;
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
  continue;
 }
 x++; 
}

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
while (y>1)
{
 x++;
 y--;
}
if ( x >= 12 )
  while ( y >= 0 ) 
   --y;
while ( y <= 32 ) 
  y++;

while end while

Popis

while condition
statements
end while
Použitá kľúčové slová: while end

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie Cyklus s podmienkou na začiatku :
i=0
while i<10
 i=i+1
end while
x =0
while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
end while

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
end while
if x >= 12 then
  while y >= 0  
   y=y-1
end while
end if
while y <= 32  
  y=y+1
end while

do while loop

Popis

do while condition
statements
loop
Použitá kľúčové slová: do while loop

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie
Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Príklady

Basic

Možné požitie Cyklus s podmienkou na začiatku :
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
loop

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
if x >= 12 then
  do while y >= 0  
   y=y-1
loop
end if
do while y <= 32  
  y=y+1
loop

while do

Popis

while condition do statement;
Použitá kľúčové slová: do while

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie
Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie Cyklus s podmienkou na začiatku :
i:=0;
while i<10 do inc(i);
x :=0;
while i<20 do
begin
 i:= i+2;
 if i=16 then
 begin
  continue
 end;
 inc(x); 
end;

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end;
while y>1 do
begin
 inc(x);
 dec(y);
end;
if x >= 12 then
  while y >= 0 do 
   dec(y);
while y <= 32 do 
  inc(y);

while wend

Popis

while condition
statements
 wend
Použitá kľúčové slová: while wend

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie
Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | FreeBASIC

Príklady

Basic

Možné požitie Cyklus s podmienkou na začiatku :
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
loop
V iných jazykoch: en hu cz sk