Logická konštanta pravdy: true

logická konštanta pravdy sa používa nasledovne:

true

Popis

true
Použitá kľúčové slová: true

Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | JavaScript | Pascal | Free Pascal | Object Pascal | PHP

Príklady

Príklad

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = !false; // a1 = true
a2 = !true; // a2 = false

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
a || true
a || true
!b && true
c=true
true && true
true

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk