64-bitové reálne číslo: double, float, real

64-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -1.7 × 10 na 38 až +1.7 × 10 na 308 a má přesnost 15 číslic. ak to používame pre ukladanie celých čísel tak najväcšou celé číslo ktorý bez zaokruhlení je schopný uložiť je 2 na 53. 64-bitové reálne číslo nasledujúcom spôsobom sa ukladá: 1bit znamienko, 11bit exponent a 52bit mantisa.

double

Popis

double
Použitá kľúčové slová: double
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | Free Pascal | Object Pascal | Pascal | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie 64-bitové reálne číslo:
double x = 3.14159265359;   // x = 3.14159265359
double y = 123456789;     // y = 123456789.0
y =(double)(x * y);     // y = 387850941.35821074

float

Popis

 float
Použitá kľúčové slová: float
Kompatibilné programovacie jazyky:
PHP

Príklady

PHP

Možné požitie 64-bitové reálne číslo:
$x= 3.14159265359;   // x = 3.14159265359
$y= 123456789;     // y = 123456789.0
$y =(double)($x * $y);     // y = 387850941.35821074

real

Popis

real
Použitá kľúčové slová: real
Kompatibilné programovacie jazyky:
PHP

Príklady

PHP

Možné požitie 64-bitové reálne číslo:
$x= 3.14159265359;   // x = 3.14159265359
$y= 123456789;     // y = 123456789.0
$y =(double)($x * $y);     // y = 387850941.35821074

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: reálne čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk