Explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo : CSByte, CByte, shortint

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java

Príklady

Príklad

Možné požitie explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo :
xmin = -128; ymax = 127;
sbyte x= -5;      // x = -5
sbyte y = -(15 % 4);  // y = -3
y = (sbyte)(x * y);  // z = 15

CSByte

Popis

 CSByte (expr)
Použitá kľúčové slová: csbyte

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo :
xmin = -128
 ymax = 127
Dim x As sbyte= -5      ' x = -5
Dim y As sbyte= -(15 mod 4)  ' y = -3
y = CSByte((x * y))  ' z = 15

CByte

Popis

 CByte (expr)
Použitá kľúčové slová: cbyte

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
FreeBASIC

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo :
xmin = -128
 ymax = 127
Dim x As byte= -5      ' x = -5
Dim y As byte= -(15 mod 4)  ' y = -3
y = CByte((x * y))  ' z = 15

shortint

Popis

 shortint (expr)
Použitá kľúčové slová: shortint

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo :
xmin := -128; ymax := 127;
x:= -5;      // x = -5
y:= -(15 mod 4);  // y = -3
y := shortint((x * y));  // z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk