Delenie: /

Delenie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel.

/

Popis

par1 / par2
Použitá kľúčové slová: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Ak chceme ako výsledok celé číslo tak použijeme operáciu celo číselné delenie, alebo pomocou niektoré zaokrúhľovací funkcie môžeme výsledok prekonvertovať na celé číslo.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET | JavaScript | Pascal | Free Pascal | Object Pascal | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie Delenie:
x = 64 / 8;   // x=8
y = x / 0.5;   // y=16
z = (x * 2 / y +5);// z=1.1

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Delenie:
i / 0xab
27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(x / 5)
y = y/ 3.14
y = x / 0xa
50 / i
y = x / 0xa
x >= y / 5

/

Popis

par1 / par2
Použitá kľúčové slová: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Ak chceme ako výsledok celé číslo tak použijeme operáciu celo číselné delenie, alebo pomocou niektoré zaokrúhľovací funkcie môžeme výsledok prekonvertovať na celé číslo.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java

Príklady

C

Možné požitie Delenie:
x = (float)64 / 8;   // x=8
y = x / 0.5;   // y=16
z = ((float)(x * 2) / y +5);// z=1.1

C

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Delenie:
(float)i / 0xab
(float)27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

C

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y = y/ 3.14
(float)50 / i
y = (float)x / 0xa
((float)x / 5)
x >= (float)y / 5
y = (float)x / 0xa

/

Popis

par1 / par2
Použitá kľúčové slová: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Ak chceme ako výsledok celé číslo tak použijeme operáciu celo číselné delenie, alebo pomocou niektoré zaokrúhľovací funkcie môžeme výsledok prekonvertovať na celé číslo.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | JavaScript

Príklady

C

Možné požitie Delenie:
x = (float)64 / 8;   // x=8
y = x / 0.5;   // y=16
z = ((float)(x * 2) / y +5);// z=1.1

C

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Delenie:
(float)i / 0xab
(float)27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk