16-bitové celé číslo: short, Int16, integer, smallint

Dátový typ 16bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 16-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -32768 do 32767.

short

Popis

 short
Použitá kľúčové slová: short
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
FreeBASIC | Visual Basic .NET | C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java

Príklady

Príklad

Možné požitie 16-bitové celé číslo:
xmin = -32768; ymax = 32767;
short x= -1234;    // x = -1234
short y = -(1500 % 60);// y = -25
y = (short)(x * y);  // z = 30850

Int16

Popis

 Int16
Použitá kľúčové slová: int16
Kompatibilné programovacie jazyky:
C#

Príklady

Príklad

Možné požitie 16-bitové celé číslo:
xmin = -32768; ymax = 32767;
short x= -1234;    // x = -1234
short y = -(1500 % 60);// y = -25
y = (short)(x * y);  // z = 30850

integer

Popis

integer
Použitá kľúčové slová: integer
Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | Pascal

Príklady

Basic

Možné požitie 16-bitové celé číslo:
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As integer= -1234    ' x = -1234
Dim y As integer= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CInt((x * y))  ' z = 30850

smallint

Popis

 smallint
Použitá kľúčové slová: smallint
Kompatibilné programovacie jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie 16-bitové celé číslo:
xmin := -32768; ymax := 32767;
x:= -1234;    // x = -1234
y:= -(1500 mod 60);// y = -25
y := smallint((x * y));  // z = 30850

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk