Explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo: CUInt, longword

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C#

Príklady

Príklad

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 4294967295;
uint x=70000;      // x = 70000
uint y = 1025 div 8; // y = 128
y = (uint)(x * y);   // z = 875043750

CUInt

Popis

 CUInt (expr)
Použitá kľúčové slová: cuint

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 4294967295
Dim x As uinteger=70000      ' x = 70000
Dim y As uinteger= 1025 \ 8 ' y = 128
y = CUInt((x * y))   ' z = 875043750

longword

Popis

 longword (expr)
Použitá kľúčové slová: longword

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 4294967295;
x:=70000;      // x = 70000
y:= 1025 div 8; // y = 128
y := longword((x * y));   // z = 875043750

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk