Logická konštanta nepravdy: false

logická konštanta nepravdy sa používa nasledovne:

false

Popis

false
Použitá kľúčové slová: false

Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | JavaScript | Pascal | Free Pascal | Object Pascal | PHP

Príklady

Príklad

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = !false; // a1 = true
a2 = !true; // a2 = false

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
false || false
j > 128 || false
y= false
false
false
false && false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk