Explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo: CSng, single

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java

Príklady

Príklad

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo:
float x = 3.14159265359; // x = 3.14159274
float y = 123456789;   // y = 123456792.0
y =(float)(x * y);    // z = 387850976.0

CSng

Popis

 CSng (expr)
Použitá kľúčové slová: csng

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Príklady

Basic

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo:
Dim x As single= 3.14159265359 ' x = 3.14159274
Dim y As single= 123456789   ' y = 123456792.0
y =CSng((x * y))    ' z = 387850976.0

single

Popis

 single (expr)
Použitá kľúčové slová: single

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo:
x:= 3.14159265359; // x = 3.14159274
y:= 123456789;   // y = 123456792.0
y :=single((x * y));    // z = 387850976.0

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk