64-bitove bezznamienkové číslo: ulong, UInt64, qword, ulongint, unsigned long long

Dátový typ 64-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 64-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 18446744073709551615.

ulong

Popis

 ulong
Použitá kľúčové slová: ulong
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | C#

Príklady

Príklad

Možné požitie 64-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
ulong x=7001234;    // x = 7001234
ulong y = 10250 div 8;  // y = 1281
y = (ulong)(x * y);   // z = 8968580754

UInt64

Popis

 UInt64
Použitá kľúčové slová: uint64
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | C# | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Príklad

Možné požitie 64-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
UInt64 x=7001234;    // x = 7001234
UInt64 y = 10250 div 8;  // y = 1281
y = (UInt64)(x * y);   // z = 8968580754

qword

Popis

 qword
Použitá kľúčové slová: qword
Kompatibilné programovacie jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie 64-bitove bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 18446744073709551615;
x:=7001234;    // x = 7001234
y:= 10250 div 8;  // y = 1281
y := QWord((x * y));   // z = 8968580754

ulongint

Popis

 longint
Použitá kľúčové slová: ulongint
Kompatibilné programovacie jazyky:
FreeBASIC

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie 64-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 18446744073709551615
Dim x As ulongint=7001234    ' x = 7001234
Dim y As ulongint= 10250 \ 8  ' y = 1281
y = CULngInt((x * y))   ' z = 8968580754

unsigned long long

Popis

 unsigned long long
Použitá kľúčové slová: long unsigned
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C++ | Visual C++ .NET

Príklady

C++

Možné požitie 64-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
unsigned long long x=7001234;    // x = 7001234
unsigned long long y = 10250 / 8;  // y = 1281
y = (unsigned long long)(x * y);   // z = 8968580754

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
64-bitove bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk