Pascal - Bitové operátory

Máme k dispozícii viac bitových operátorov, pomocou bitového operátora môžeme nastaviť alebo zistiť konkrétny bit celého čísla.
Bitový posun doľava
par1 shl par2
Bitový posun doprava
par1 shr par2
Bitový súčin
par1 and par2
Bitový súčet
par1 or par2

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
2 shl 2
x := $f and $ff;
x := not(32 shr 2);
x := 8 shr 1;
x := 1 or 2;
x := 123 xor 25;
V iných jazykoch: en hu cz sk