Negácia: !, not

Logický operátor negácia sa používá k určování opačné hodnoty. v našom prípade: pri pravdivé hodnoty výsledok je nepravda, a pri nepravdivom vstupu výsledok je pravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
ax
nepravdapravda
pravdanepravda
informácie k tabuľke: a je vstup, x je výsledok

!

Popis

! par1
Použitá kľúčové slová: !

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = !false; // a1 = true
a2 = !true; // a2 = false

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Negácia:
!a
!b && true
!(10 >a || a<5)

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
!a

not

Popis

not par1
Použitá kľúčové slová: not

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
FreeBASIC | Visual Basic .NET | Pascal | Free Pascal | Object Pascal

Príklady

Object Pascal

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 := not false; // a1 = true
a2 := not true; // a2 = false

Object Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Negácia:
not a
not b and true
not(10 >a or a<5)

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
repeat
  inc(i);
  if i=5 then
    break;
until not i <10;
not a
repeat dec(i) until not i > 0;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk