Bitový posun doprava: >>, shr

Bitový posun dopravo toľkokrát posunie bity vstupného celého čísla do prava koľko je hodnota druhého vstupu. výstupné bity sa stratí a vstupné bity budú 0. bitový posun doprava môžeme použiť pre delenie s mocninou 2. príklad 256 delené s 2 na treťom: 256 we shift to the right three times and the result is 32.

>>

Popis

par1 >> par2
Použitá kľúčové slová: >>

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie Bitový posun doprava:
x = 8 >> 1;    // x = 4
y = 0xff >> 4;   // y = 15
z = (x >> 2) >> 2; // z = 0

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Bitový posun doprava:
i >> 2
2 >> i
32 >> (0xA >> 2) >> 1

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(32 >>2)
2 >> 2

shr

Popis

par1 shr par2
Použitá kľúčové slová: shr

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
FreeBASIC | Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie Bitový posun doprava:
x := 8 shr 1;    // x = 4
y := $ff shr 4;   // y = 15
z := (x shr 2) shr 2; // z = 0

Object Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Bitový posun doprava:
i shr 2
2 shr i
32 shr ($A shr 2) shr 1

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(32 shr 2)
2 shr 2

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: bitové operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk