Bitové operátory

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.
Bitový posun vlevo
par1 << par2

par1 shl par2
Bitový posun vpravo
par1 >> par2

par1 shr par2
Bitový součin
par1 & par2

par1 and par2
Bitový součet
par1 | par2

par1 or par2
Bitová negace
~ par1

not par1
Bitová nonekvivalence
par1 ^ par2

par1 xor par2

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
z = (x >> 2) >> 2
z = 0xf0 | (x | y)
x = 123 ^ 25
y = 5 & 3
y = ~x
z = (x << y) << 2
V jiných jazycích: en hu cz sk