16-bitove bezznamienkové číslo: ushort, UInt16, unsigned short, word

Dátový typ 16-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 16-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 65535.

ushort

Popis

 ushort
Použitá kľúčové slová: ushort
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC | C#

Príklady

Príklad

Možné požitie 16-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 65535;
ushort x=280;      // x = 280
ushort y = 1025 % 8;  // y = 128
y = (ushort)(x * y);  // z = 35840

UInt16

Popis

 UInt16
Použitá kľúčové slová: uint16
Kompatibilné programovacie jazyky:
C#

Príklady

Príklad

Možné požitie 16-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 65535;
ushort x=280;      // x = 280
ushort y = 1025 % 8;  // y = 128
y = (ushort)(x * y);  // z = 35840

unsigned short

Popis

 unsigned short
Použitá kľúčové slová: short unsigned
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++

Príklady

C

Možné požitie 16-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 65535;
unsigned short x=280;      // x = 280
unsigned short y = 1025 % 8;  // y = 128
y = (unsigned short)(x * y);  // z = 35840

word

Popis

 word
Použitá kľúčové slová: word
Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie 16-bitove bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 65535;
x:=280;      // x = 280
y:= 1025 mod 8;  // y = 128
y := word((x * y));  // z = 35840

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
16-bitove bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk