Basic - Bitové operátory

Máme k dispozícii viac bitových operátorov, pomocou bitového operátora môžeme nastaviť alebo zistiť konkrétny bit celého čísla.
Bitový súčin
par1 and par2
Bitový súčet
par1 or par2

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
not(i and 4)
x = 1 or 2
z = (x and 5) and y
631 xor (&HF0 xor k)
V iných jazykoch: en hu cz sk