Zložený príkaz: { }, begin end

Zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spojenie viac príkazov, nakoniec redukuje do jedného prikaza celý blok prikazov.

{ }

Popis

{}
{statement}
{statement statement}

Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie zložený príkaz:
y=10;
if (x>1)
{
 x=1;
 y=y-1;
}
while (y>1)
{
 x++;
 y--;
}

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
  continue;
 }
 x++; 
}
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
do {
 i++;
 if (i==5)
  break;
} while ( i <10);
repeat {
 i++;
 if (i==3)
  break;
} until (i==10);
if (i > 10)
{
i =10;      i = i - 1;  i++;
}

begin end

Popis

begin end;
begin statement end;
begin statement statement end;
Použitá kľúčové slová: end begin

Vstup

 • statement - code
Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie zložený príkaz:
y:=10;
if x>1 then
begin
 x:=1;
 y:=y-1;
end;
while y>1 do
begin
 inc(x);
 dec(y);
end;

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while i<20 do
begin
 i:= i+2;
 if i=16 then
 begin
  continue
 end;
 inc(x); 
end;
if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end
if i > 10 then
begin
i :=10;      i := i - 1;  inc(i);
end;
V iných jazykoch: en hu cz sk