Celočíselné delenie: /, \, div

Delenie celých čísel je matematická operácia, ktorú je možné použiť len pre celé čísla. výsledok delenie dostaneme bez zaokrúhlenia jednoducho vypúšťaním zlomku.

/

Popis

par1 / par2
Použitá kľúčové slová: /

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java

Príklady

C

Možné požitie Celočíselné delenie:
x = 250 / 8;    // x=7
y = x / 3;     // y=2
z = (x * 2 / y +5);// z=9

C

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Celočíselné delenie:
i / 0x0a
27 / 3
(25 / 2 + 1) + 2

C

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
70 / 8
(15123 / 70)
 y = 1025 / 8

\

Popis

par1 \ par2

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Príklady

Basic

Možné požitie Celočíselné delenie:
x = 250 \ 8    ' x=7
y = x \ 3     ' y=2
z = (x * 2 \ y +5)' z=9

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Celočíselné delenie:
i \ &H0a
27 \ 3
(25 \ 2 + 1) + 2

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
70 \ 8
(15123 \ 70)

div

Popis

par1 div par2
Použitá kľúčové slová: div

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Príklad

Možné požitie Celočíselné delenie:
x = 250 div 8;    // x=7
y = x div 3;     // y=2
z = (x * 2 div y +5);// z=9

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Celočíselné delenie:
i div 0x0a
27 div 3
(25 div 2 + 1) + 2

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(15123 div 70)
(1512345 div 70)
70 div 8
 y = 1025 div 8
 y = 10250 div 8

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk