Explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo: CDbl, double

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo:
double x = 3.14159265359;   // x = 3.14159265359
double y = 123456789;     // y = 123456789.0
y =(double)(x * y);     // y = 387850941.35821074

CDbl

Popis

 CDbl (expr)
Použitá kľúčové slová: cdbl

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Príklady

Basic

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo:
Dim x As double= 3.14159265359   ' x = 3.14159265359
Dim y As double= 123456789     ' y = 123456789.0
y =CDbl((x * y))     ' y = 387850941.35821074

double

Popis

 double (expr)
Použitá kľúčové slová: double

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo:
x:= 3.14159265359;   // x = 3.14159265359
y:= 123456789;     // y = 123456789.0
y :=double((x * y));     // y = 387850941.35821074

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk