Menšie ako: <

Operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá kľúčové slová: <

Vstup


Výstup

 • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Menšie ako druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | C | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | JavaScript | Object Pascal | Pascal | Free Pascal | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie Menšie ako:
a = 5 < 10;    // a = true 
b = 8 < x; 
if (y < 100) 
 x++; 

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Menšie ako:
x < y
10 < f(5)
(i & j) < 128

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
  continue;
 }
 x++; 
}
if (y<5)
  y = y/ 3.14;  // y = 1.234
if ( y < 100 ) 
  x++;
ret = j<i
a>1 || a<100
5 < 3

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk