C# - Bitové operátory

Máme k dispozícii viac bitových operátorov, pomocou bitového operátora môžeme nastaviť alebo zistiť konkrétny bit celého čísla.
Bitový súčin
par1 & par2
Bitový súčet
par1 | par2

C#

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
2 << 2
x = 1 | 2
x = 8 >> 1
x = 0xf & 0xff
x = ~(32 >>2)
x = 123 ^ 25
V iných jazykoch: en hu cz sk