Reálna konštanta

Desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej a zlomkové časti. kromě toho, máme za možnost zadat číslo s plovoucí čárkou i pomoci desítkového exponentu.

reálna konštanta

Popis

 12.345

Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | C | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | JavaScript | Object Pascal | Pascal | Free Pascal | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie reálna konštanta:
x = 1.234;         // x = 1.234
y = x * 3.14;      // y = 3.87476
if (y<5)
   y = y/ 3.14;    // y = 1.234

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(x-y)-30.5
100 * 1.2
x / 0.5
x > 3.14
1.14 > x
1.9

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk