Explicitná konverzia na logický typ: Boolean, CBool

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na logický typ

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie explicitná konverzia na logický typ:
x= true; y= false;
bool b = x;     // b = true
bool b2 = x && y;  // b2 = false
bool b3 = (bool) 0; // b3 = false

Boolean

Popis

 Boolean (expr)
Použitá kľúčové slová: boolean

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
JavaScript | Object Pascal | Free Pascal | Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na logický typ:
x:= true; y:= false;
b:= x;     // b = true
b2:= x and y;  // b2 = false
b3:= Boolean( 0); // b3 = false

CBool

Popis

 CBool (expr)
Použitá kľúčové slová: cbool

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie explicitná konverzia na logický typ:
x= true
 y= false
Dim b As boolean= x     ' b = true
Dim b2 As boolean= x and y  ' b2 = false
Dim b3 As boolean= CBool( 0) ' b3 = false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na logický typ v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk