Viacriadkový komentár: /* */, { }, /' '/

V prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej značky až do končiacej značky každý znak je interpretovaný ako komentár. na tieto znaky nebude braný ohľad.

/* */

Popis

/*  */
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie viacriadkový komentár:
x =  5 * 4;/* x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) */ z = 5;

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
/*
fdjksjf
sdjgksdgjk
*/

{ }

Popis

{  }
Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie viacriadkový komentár:
x :=  5 * 4;{ x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) } z := 5;

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
{
fdjksjf
sdjgksdgjk
}

/' '/

Popis

/'  '/
Kompatibilné programovacie jazyky:
FreeBASIC

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie viacriadkový komentár:
x =  5 * 4
/' x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) '/ z = 5

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
/'
fdjksjf
sdjgksdgjk
'/
Viacriadkový komentár v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk