Explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo : CShort, CInt, smallint, integer

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java

Príklady

Príklad

Možné požitie explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo :
xmin = -32768; ymax = 32767;
short x= -1234;    // x = -1234
short y = -(1500 % 60);// y = -25
y = (short)(x * y);  // z = 30850

CShort

Popis

 CShort (expr)
Použitá kľúčové slová: cshort

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo :
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As short= -1234    ' x = -1234
Dim y As short= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CShort((x * y))  ' z = 30850

CInt

Popis

 CInt (expr)
Použitá kľúčové slová: cint

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic

Príklady

Basic

Možné požitie explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo :
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As integer= -1234    ' x = -1234
Dim y As integer= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CInt((x * y))  ' z = 30850

smallint

Popis

 smallint (expr)
Použitá kľúčové slová: smallint

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo :
xmin := -32768; ymax := 32767;
x:= -1234;    // x = -1234
y:= -(1500 mod 60);// y = -25
y := smallint((x * y));  // z = 30850

integer

Popis

 integer (expr)
Použitá kľúčové slová: integer

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo :
xmin := -32768; ymax := 32767;
x:= -1234;    { x = -1234}
y:= -(1500 mod 60);{ y = -25}
y := integer((x * y));  { z = 30850}

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk