Visual Basic - Bitové operátory

Máme k dispozícii viac bitových operátorov, pomocou bitového operátora môžeme nastaviť alebo zistiť konkrétny bit celého čísla.
Bitový súčin
par1 and par2
Bitový súčet
par1 or par2

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y = not x
x = 1 or 2
(i and j)
x = 8 >> 1
x = 16 << 2
x = 123 xor 25
V iných jazykoch: en hu cz sk