Logický súčin: &&, and, AndAlso

Logický súčin funguje následovne: výsledkom je pravda len v tom prípade ak oba vstupy sú splnené, vo všetkých ostatných situáciách výsledkom je nepravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdanepravda
pravdanepravda nepravda
pravda pravda pravda
informácie k tabuľke: a, b sú vstupy, x je výsledok

&&

Popis

par1 && par2
Použitá kľúčové slová: &&

Vstup


Výstup

Ak prvý operand neni pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false && false; // a1 = false
a2 = false && true; // a2 = false
a3 = true && false; // a3 = false
a4 = true && true;  // a4 = true

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčin:
a && b
a && true
10 >a && a>5

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
!b && true
a && b
 b2 = x && y

and

Popis

par1 and par2
Použitá kľúčové slová: and

Vstup


Výstup

Ak prvý operand neni pravda, tak druhý operand sa už nevyhodnocuje.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal | PHP

Príklady

Object Pascal

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 := false and false; // a1 = false
a2 := false and true; // a2 = false
a3 := true and false; // a3 = false
a4 := true and true;  // a4 = true

Object Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčin:
a and b
a and true
10 >a and a>5

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
b2:= x and y;
a and b
not b and true

and

Popis

par1 and par2
Použitá kľúčové slová: and

Vstup


Výstup

Oba operandy sa vyhodnocujú nezávisle na hodnote prvého oeprandu.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Visual Basic .NET

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false and false ' a1 = false
a2 = false and true ' a2 = false
a3 = true and false ' a3 = false
a4 = true and true  ' a4 = true

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčin:
a and b
a and true
10 >a and a>5

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
not b and true
a and b
Dim b2 As boolean= x and y

AndAlso

Popis

par1 AndAlso par2
Použitá kľúčové slová: andalso

Vstup


Výstup

Druhý operand sa vyhodnocuje len v tom prípade keď hodnota prvého operandu je pravda.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Visual Basic .NET

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = false AndAlso false ' a1 = false
a2 = false AndAlso true ' a2 = false
a3 = true AndAlso false ' a3 = false
a4 = true AndAlso true  ' a4 = true

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Logický súčin:
a AndAlso b
a AndAlso true
10 >a AndAlso a>5

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk