Explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo: CUShort, word

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C#

Príklady

Príklad

Možné požitie explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 65535;
ushort x=280;      // x = 280
ushort y = 1025 % 8;  // y = 128
y = (ushort)(x * y);  // z = 35840

CUShort

Popis

 CUShort (expr)
Použitá kľúčové slová: cushort

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 65535
Dim x As ushort=280      ' x = 280
Dim y As ushort= 1025 mod 8  ' y = 128
y = CUShort((x * y))  ' z = 35840

word

Popis

 word (expr)
Použitá kľúčové slová: word

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 65535;
x:=280;      // x = 280
y:= 1025 mod 8;  // y = 128
y := word((x * y));  // z = 35840

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk