Väčší alebo rovný: >=

Operátor Väčší alebo rovný je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

>=

Popis

par1 >= par2
Použitá kľúčové slová: >=

Vstup


Výstup

Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | C | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | JavaScript | Object Pascal | Pascal | Free Pascal | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie Väčší alebo rovný:
a = 4 >= 2;         // a = true
if ( x >= 12 )
   while ( y >= 0 )  
      --y;

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Väčší alebo rovný:
x >= y / 5
2 >= f(0xAF)
(j + 8) >= 3

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
0xff >= y

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk