64-bitové celé číslo: long, Int64, longint, long long

Dátový typ 64bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 64-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -9223372036854775808 do 9223372036854775807.

long

Popis

 long
Použitá kľúčové slová: long
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | C# | Java

Príklady

Príklad

Možné požitie 64-bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
long x= -82345;    // x = -82345
long y = -(1512345 div 70);// y = -21604
y = (long)(x * y);   // z = 1778981380

Int64

Popis

 Int64
Použitá kľúčové slová: int64
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | C# | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Príklad

Možné požitie 64-bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
Int64 x= -82345;    // x = -82345
Int64 y = -(1512345 div 70);// y = -21604
y = (Int64)(x * y);   // z = 1778981380

longint

Popis

 longint
Použitá kľúčové slová: longint
Kompatibilné programovacie jazyky:
FreeBASIC

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie 64-bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808
 ymax = 9223372036854775807
Dim x As longint= -82345    ' x = -82345
Dim y As longint= -(1512345 \ 70)' y = -21604
y = ClngInt((x * y))   ' z = 1778981380

long long

Popis

 long long
Použitá kľúčové slová: long
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C++ | Visual C++ .NET

Príklady

C++

Možné požitie 64-bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
long long x= -82345;    // x = -82345
long long y = -(1512345 / 70);// y = -21604
y = (long long)(x * y);   // z = 1778981380

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
64-bitové celé číslo v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk