Osmičková konštanta

Konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež známe ako oktalové konštanty. môže obsahovať číslice od 0 do 7.

osmičková konštanta

Popis

 0123

Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie osmičková konštanta:
x = 012;     // x = 10
y = 4 * 077;   // y = 374
if (x>10)
 y = x / 0xa;  // y = 1

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
0111
0123

osmičková konštanta

Popis

 &O123

Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Príklady

Basic

Možné požitie osmičková konštanta:
x = &O12     ' x = 10
y = 4 * &O77   ' y = 374
if x>10 then
 y = x / &Ha  ' y = 1
end if

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
&O123
&O111

osmičková konštanta

Popis

 &123

Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Free Pascal

Príklady

Free Pascal

Možné požitie osmičková konštanta:
x := &12;     // x = 10
y := 4 * &77;   // y = 374
if x>10 then
 y := x / $a;  // y = 1

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
&111
&123

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk