8-bitové celé číslo: sbyte, Int8, signed char, shortint, byte

Dátový typ 8bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 8-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -128 do 127.

sbyte

Popis

 sbyte
Použitá kľúčové slová: sbyte
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | C#

Príklady

Príklad

Možné požitie 8-bitové celé číslo:
xmin = -128; ymax = 127;
sbyte x= -5;      // x = -5
sbyte y = -(15 % 4);  // y = -3
y = (sbyte)(x * y);  // z = 15

Int8

Popis

 Int8
Použitá kľúčové slová: int8
Kompatibilné programovacie jazyky:
C#

Príklady

Príklad

Možné požitie 8-bitové celé číslo:
xmin = -128; ymax = 127;
Int8 x= -5;      // x = -5
Int8 y = -(15 % 4);  // y = -3
y = (Int8)(x * y);  // z = 15

signed char

Popis

 signed char
Použitá kľúčové slová: signed char
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++

Príklady

C

Možné požitie 8-bitové celé číslo:
xmin = -128; ymax = 127;
signed char x= -5;      // x = -5
signed char y = -(15 % 4);  // y = -3
y = (signed char)(x * y);  // z = 15

shortint

Popis

 shortint
Použitá kľúčové slová: shortint
Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie 8-bitové celé číslo:
xmin := -128; ymax := 127;
x:= -5;      // x = -5
y:= -(15 mod 4);  // y = -3
y := shortint((x * y));  // z = 15

byte

Popis

 byte
Použitá kľúčové slová: byte
Kompatibilné programovacie jazyky:
FreeBASIC | Java

Príklady

Java

Možné požitie 8-bitové celé číslo:
xmin = -128; ymax = 127;
byte x= -5;      // x = -5
byte y = -(15 % 4);  // y = -3
y = (byte)(x * y);  // z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk