Príkaz prerušenie: break, exit do, exit for, exit while, last

Slúži na okamžité prerušenie cyklu. po spustošení, bude pokračovať s nasledujúcim príkazom za cyklom.

break

Popis

break ;
Použitá kľúčové slová: break
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Príkaz prerušenie:
i=10;
do --i; while ( i > 0);
do {
 i++;
 if (i==5)
  break;
} while ( i <10);

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i==3)
  break;

exit do

Popis

exit do
Použitá kľúčové slová: do exit
Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Príklady

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Príkaz prerušenie:
i=10
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
if i=3 then
  exit do
end if

exit for

Popis

exit for
Použitá kľúčové slová: exit
Poznámka: Použitelný v týchto miestach:

Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Príklady

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Príkaz prerušenie:
i=10
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10

exit while

Popis

exit while
Použitá kľúčové slová: while exit
Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | Visual Basic .NET

Príklady

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Príkaz prerušenie:
i=10
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10

break

Popis

break ;
Použitá kľúčové slová: break
Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Príkaz prerušenie:
i:=10;
repeat dec(i) until not i > 0;
repeat
 inc(i);
 if i=5 then
  break;
until not i <10;

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end
if i=3 then
  break;
V iných jazykoch: en hu cz sk