Priradenie: =, :=

Operátor priradenia slúži na priradenie hodnoty do premennej. môže byť použitý na akýkoľvek datový typ s jedinou podmienkou, že prvý parameter (ľava strana), musí byť prijímač hodnoty, napríklad premenná. v závislosti na programovací jazyk môžu byť rozdielne podmienky pre priradenie hodnoty do premenných, napríklad na základe závislosti na type.

=

Popis

var =expression;
Použitá kľúčové slová: =

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie priradenie:
x = 1.234;     // x = 1.234
y = x * 3.14;   // y = 3.87476
if (y<5)
  y = y/ 3.14;  // y = 1.234

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
ret = j<i;
a2 = !true;
z = (x+y+30)+3;
i = i-5;
y = x / 0.5;
x =0;

:=

Popis

var :=expression;
Použitá kľúčové slová: :=

Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie priradenie:
x := 1.234;     // x = 1.234
y := x * 3.14;   // y = 3.87476
if y<5 then
  y := y/ 3.14;  // y = 1.234

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if x>$abc then
 y := x / $a;  // y = 466
a := 4 >= 2;
i:=10;
z := (x+y+30)+3;
z := (x * 2 div y +5);
y:= false;

=

Popis

var =expression
Použitá kľúčové slová: =

Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Príklady

Basic

Možné požitie priradenie:
x = 1.234     ' x = 1.234
y = x * 3.14   ' y = 3.87476
if y<5 then
  y = y/ 3.14  ' y = 1.234
end if

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
do
 i=i+1
 if i=3 then
  exit do
end if
loop until (i=10)
z = (x-y)-30.5
z = (x * 2 / y +5)
z = x xor 123
a = 4 >= 2
V iných jazykoch: en hu cz sk