Násobenie: *

Násobenie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel.Násobenie je asociatívna operácia preto je dôležité poradie vstupu. je potrebné venovať pozornosť aby typ výstupu bol dostatočne veľký, inak operácia ľahko môže spôsobiť pretečenie. napríklad násobenie dvoch 16-bitových čísel musíme dát najmenej do 32-bitové premenné, aby sme zabránili pretečeniu.

*

Popis

par1 * par2
Použitá kľúčové slová: *

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | C | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | JavaScript | Object Pascal | Pascal | Free Pascal | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie Násobenie:
x = 10 * 5;      // x=50
y = 100 * 1.2;   // y=120
z = (x / 5) * 10;// z=100

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Násobenie:
i * 0xFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
i = x * 5
x * 2 / y
x * 2 div y
(x * y)
(x * y)
(x * y)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk