Explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo : ClngInt, Int64, Clng

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C++ | Visual C++ .NET | C# | Java

Príklady

Príklad

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo :
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
long x= -82345;    // x = -82345
long y = -(1512345 div 70);// y = -21604
y = (long)(x * y);   // z = 1778981380

ClngInt

Popis

 ClngInt (expr)
Použitá kľúčové slová: clngint

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
FreeBASIC

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo :
xmin = -9223372036854775808
 ymax = 9223372036854775807
Dim x As longint= -82345    ' x = -82345
Dim y As longint= -(1512345 \ 70)' y = -21604
y = ClngInt((x * y))   ' z = 1778981380

Int64

Popis

 Int64 (expr)
Použitá kľúčové slová: int64

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo :
xmin := -9223372036854775808; ymax := 9223372036854775807;
x:= -82345;    // x = -82345
y:= -(1512345 div 70);// y = -21604
y := Int64((x * y));   // z = 1778981380

Clng

Popis

 Clng (expr)
Použitá kľúčové slová: clng

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo :
xmin = -9223372036854775808
 ymax = 9223372036854775807
Dim x As long= -82345    ' x = -82345
Dim y As long= -(1512345 \ 70)' y = -21604
y = Clng((x * y))   ' z = 1778981380

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk