Príkaz dekrementacia: --, dec

Príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktorá slúži pre zmenšenie čísla o jedničku.

--

Popis

-- var ;

Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu príkaz dekrementacia:
i=10;
do --i; while ( i > 0);
do {
 i++;
 if (i==5)
  break;
} while ( i <10);

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu príkaz dekrementacia:
do --i; while ( i > 0);
j--;

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while ( y >= 0 ) 
   --y;
if ( x == 5 )
  --y;
repeat --i; until ( i == 0);

--

Popis

var -- ;

Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu príkaz dekrementacia:
i=10;
do --i; while ( i > 0);
do {
 i++;
 if (i==5)
  break;
} while ( i <10);

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu príkaz dekrementacia:
do --i; while ( i > 0);
j--;

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
i--;
i--;
y--;

dec

Popis


Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu príkaz dekrementacia:
i:=10;
repeat dec(i) until not i > 0;
repeat
 inc(i);
 if i=5 then
  break;
until not i <10;

Object Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu príkaz dekrementacia:
repeat dec(i) until not i > 0;
dec(j);

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if x = 5 then
  dec(y);
while y >= 0 do 
   dec(y)
dec(i)
repeat dec(i) until ( i = 0);
dec(y);
Príkaz dekrementacia v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk