Rovná sa: ==, =

Operátor Rovná sa je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

==

Popis

par1 == par2
Použitá kľúčové slová: ==

Vstup


Výstup

 • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Rovná sa druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie Rovná sa:
a = 4 == 2;     // a = false
b = c == f(5);
if ( x == 5 )
  --y;

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Rovná sa:
x == y + 3
2 == f(2.28)
(j - 8) == 5.123

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
until (i == 0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i==16)
 {
  continue;
 }
if (i==5)
  break;
if (i==3)
  break;
x == 6

=

Popis

par1 = par2
Použitá kľúčové slová: =

Vstup


Výstup

 • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Rovná sa druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | Free Pascal | Object Pascal | Pascal

Príklady

Basic

Možné požitie Rovná sa:
a = 4 = 2     ' a = false
b = c = f(5)
if x = 5 then
  y=y-1
end if

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Rovná sa:
x = y + 3
2 = f(2.28)
(j - 8) = 5.123

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
if i=5 then
  exit do
end if
if i=16 then
  continue while
 end if
x = 6
(i=10)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk