Logický typ: bool, boolean

Jeden typ, ktorý sa používa na uloženie logických hodnôt. môže nabrať dve hodnoty: pravda, nepravda.

bool

Popis

 bool
Použitá kľúčové slová: bool
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C++ | Visual C++ .NET | C# | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie Logický typ:
x= true; y= false;
bool b = x;     // b = true
bool b2 = x && y;  // b2 = false
bool b3 = (bool) 0; // b3 = false

boolean

Popis

 boolean
Použitá kľúčové slová: boolean
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC | Java | Object Pascal | Pascal | Free Pascal | PHP

Príklady

Object Pascal

Možné požitie Logický typ:
x:= true; y:= false;
b:= x;     // b = true
b2:= x and y;  // b2 = false
b3:= Boolean( 0); // b3 = false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk