8-bitove bezznamienkové číslo: byte, UInt8, unsigned char, ubyte

Dátový typ 8-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 8-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 255.

byte

Popis

 byte
Použitá kľúčové slová: byte
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | C# | Pascal | Free Pascal | Object Pascal

Príklady

Príklad

Možné požitie 8-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 255;
byte x=5;      // x = 5
byte y = 15 % 4;  // y = 3
y = (byte)(x * y); // z = 15

UInt8

Popis

 UInt8
Použitá kľúčové slová: uint8
Kompatibilné programovacie jazyky:
C#

Príklady

Príklad

Možné požitie 8-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 255;
UInt8 x=5;      // x = 5
UInt8 y = 15 % 4;  // y = 3
y = (UInt8)(x * y); // z = 15

unsigned char

Popis

 unsigned char
Použitá kľúčové slová: unsigned char
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++

Príklady

C

Možné požitie 8-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 255;
unsigned char x=5;      // x = 5
unsigned char y = 15 % 4;  // y = 3
y = (unsigned char)(x * y); // z = 15

ubyte

Popis

 ubyte
Použitá kľúčové slová: ubyte
Kompatibilné programovacie jazyky:
FreeBASIC

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie 8-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 255
Dim x As ubyte=5      ' x = 5
Dim y As ubyte= 15 mod 4  ' y = 3
y = CUByte((x * y)) ' z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
8-bitove bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk