Cyklus s podmienkou na začiatku kym podmienka je nepravda: until, do until loop

Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či ne bola splnena. už pred prvou spustením dôjde k otestovaniu podmienky, použitie tohto cyklu je vynikajúci v situáciách kedy možno že ani raz nebude treba vykonat cyklus.

until

Popis

until (condition) statement
Použitá kľúčové slová: until

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie

Príklady

Príklad

i = x * 5;
until (i == 0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

do until loop

Popis

do until condition
statements
loop
Použitá kľúčové slová: do until loop

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie
Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Príklady

Basic

i = x * 5
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
Cyklus s podmienkou na začiatku kym podmienka je nepravda v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk