Visual C++ - Bitové operátory

Máme k dispozícii viac bitových operátorov, pomocou bitového operátora môžeme nastaviť alebo zistiť konkrétny bit celého čísla.
Bitový súčin
par1 & par2
Bitový súčet
par1 | par2

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(32 >>2)
z = 0xf0 | (x | y)
y = 5 & 3
~0xabcd
x = 123 ^ 25
z = (x << y) << 2
V iných jazykoch: en hu cz sk