Nerovná sa: !=, <>

Operátor Nerovná sa je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

!=

Popis

par1 != par2
Použitá kľúčové slová: !=

Vstup


Výstup

 • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Nerovná sa druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie Nerovná sa:
a = 5 < 10;    // a = true 
b = 8 < x; 
if ( y < 100 ) 
  x++;

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Nerovná sa:
x != y
1 != 10 
(i & j) != 64

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y != 25

<>

Popis

par1 <> par2
Použitá kľúčové slová: <>

Vstup


Výstup

 • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Nerovná sa druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | Free Pascal | Object Pascal | Pascal

Príklady

Basic

Možné požitie Nerovná sa:
a = 5 < 10    ' a = true 
b = 8 < x 
if y < 100 then 
  x=x+1
end if

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Nerovná sa:
x <> y
1 <> 10 
(i and j) <> 64

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y <> 25

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk